producció audiovisual

documentals, documentals d'empresa, videoclips


 The Line Gutierrez. Franco's bunkers (trailer) (english lang) 

ExternalVideoWidget


 Joan Manén, el geni oblidat Manén, the forgotten genius (trailer)

ExternalVideoWidget

 

Túnel 36 Tunnel 36 (trailer)

ExternalVideoWidget

 

The New Economy / (teaser)


PASTORS DEL SEGLE XXI (trailer)


 

La línia Gutiérrez. Els fortins de Franco (catalan languaje)

ExternalVideoWidget

La línea Gutiérrez. Los fortines de Franco (spanish languaje) 

ExternalVideoWidget

Sau, de les Tallades a la glòria (1987-1991)  1/3

ExternalVideoWidget

SAU, de les Tallades a la glòria (1987-1991) 2/3  

ExternalVideoWidget

SAU, de les Tallades a la glòria (1987-1991) 3/3 

ExternalVideoWidget