producció audiovisual

documentals, documentals d'empresa, videoclips

producció audiovisual
documentals, documentals d'empresa, videoclips ______________________________________________

Varem néixer l'any 2011 amb la vocació de produir i distribuir els nostres documentals, destinats a ser emesos per televisió o a ser visualitzats a través d'Internet.

Aprofitant la nostra experiència en el camp de la creació audiovisual, també realitzem vídeos d'imatge corporativa, que nosaltres anomenem "Documentals d'empresa", amb un enfocament diferent del convencional, i que pretenen adaptar-se a les noves tendències comunicatives.

Per últim, oferim a grups o formacions musicals que ho precisin, la creació dels seus videoclips, aportant-hi un plus de coneixements que va més enllà de la pròpia realització i gravació 


 

documentary, corporate documentaries, music videos

We founded in 2011 with the mission to produce and distribute our documentaries, intended to broadcast on television or be viewed via Internet.

Using our experience in the field of audiovisual activity, we also do "Corporate documentaries" with a different approach from conventional, and seek to adapt to new trends in communication.

Finally, we offer musical groups who require, the creation of his music videos, contributing with a surplus of knowledge, that goes further of performance and recording.